Praktijk voor Mesologie
                        Tilly Bouman - van Lieshout - Mesoloog D.M.

                        Velserburch 12                         
                        1981 AG Velsen Zuid               


                        
( 0255 - 514642                            * info@tillyboumanmesologie.nl
   
  
                                           
                                           

                                           

                                            Onderzoeken                                        

    Wetenschappelijk onderzoek is in de mesologie (nog) niet gedaan.
                                            Samen met collega mesoloog, Anja Spoelstra, heeft Tilly geprobeerd diverse wetenschappelijk
                                            onderzoeken op te zetten voor de mesologie.

                                            Inmiddels zijn er drie verschillende onderzoeken opgestart, maar deze hebben helaas niet voldoende data
                                            opgeleverd om het geheel als wetenschappelijk onderzoek af te ronden en te presenteren.
                                            Dit was toch wel enigszins een teleurstelling daar er enorm veel energie ingestoken is om het onderzoek
                                            zo wetenschappelijk mogelijk op te zetten en uit te voeren.

                                            Om al dat werk niet als verloren te beschouwen hebben beide mesologen het doen van wetenschappelijk
                                            onderzoek in het algemeen onder de loep genomen.
                                            Gekeken is onder andere waar wetenschappelijk onderzoek aan moet voldoen in de reguliere geneeskunde
                                            en hoe dat voor de complementaire zorg geregeld is.
                                            Tijdens het verzamelen van die gegevens bleek in elk geval dat de opzet van de verschillende onderzoeken
                                            voldeed aan alle wetenschappelijk eisen, dus daar had het niet aan gelegen!
                                            Maar waar dan wel aan???

                                            In de praktijk blijkt dat de reguliere geneeskunde die “evidence based” zou moeten zijn dat lang niet altijd is.
                                            Terwijl patiënten en anderen belanghebbenden dat niet kunnen beoordelen, er dus vanuit gaan dat reguliere
                                            richtlijnen en adviezen altijd wetenschappelijk bewezen zijn!!!

                                            Ook in de complementaire geneeskunde is er nog heel veel niet wetenschappelijk bewezen. Zij worden daar
                                            door tegenstanders van de complementaire geneeskunde op aan gevallen, wat naar de mening
                                            van Anja en Tilly niet altijd terecht is. 

                                            Op dit gebied is er naar de mening van deze mesologen nog heel wat te onderzoeken!!

                                            Dat we er nog lang niet zijn is wel duidelijk, hopelijk kunnen we een goede, wetenschappelijk onderbouwde
                                            manier vinden om uiteindelijk inzicht te geven bij welke indicaties een mesologische behandeling een goed
                                            resultaat heeft gehad in het merendeel van de behandelde gevallen.

                                            In de toekomst zal daar meer over te vinden zijn op deze website.