Praktijk voor Mesologie
                        Tilly Bouman - van Lieshout - Mesoloog D.M.

                        Velserburch 12                         
                        1981 AG Velsen Zuid               


                        
( 0255 - 514642                            * info@tillyboumanmesologie.nl
   
  
                                           
                                           

                                           

    Wat is Mesologie

    De mesologie neemt een centrale plaats in tussen de reguliere en de
    alternatieve gezondheidszorg.

    De academische kennis uit de reguliere geneeskunde wordt gekoppeld aan de
    inzichten uit de complementaire geneeswijzen. Uit beide richtingen zijn de goede
    en zinvolle aspecten gebruikt en samengevoegd.

    Dit geldt zowel voor de diagnose, de onderzoeksfase, als voor de therapie de
    behandel en adviesfase.

    De mesologie kent een aantal uitgangspunten.

    De mens staat centraal.

    Er wordt naar meer dan alleen de klacht gekeken. De totale mens met al zijn
    lichamelijke , emotionele en geestelijke aspecten wordt onderzocht.

    Elk van deze aspecten verdient de aandacht. Vooral bij chronische klachten
    wordt uitgebreid gekeken naar de dieper liggende oorzaak.

    De oorzaak heeft de prioriteit.

    De Mesoloog maakt een onderscheid tussen symptomen en de echte oorzaak.
    De behandeling is vooral op de oorzaak gericht.

    Elk symptoom verdient de aandacht.

    Elk signaal maakt deel uit van het geheel. Symptomen onderdrukken met een
    middeltje heeft geen zin, want daarmee is de oorzaak nog niet verdwenen.

    Het stellen van een goede diagnose is dus een zeer belangrijk aspect van de
    Mesologie.

    De Mesoloog gebruikt verschillende vormen van diagnostiek.
    Elke onderzoeksvorm moet tot de zelfde diagnose leiden bij de patiŽnt.

    Door de verschillende onderzoeken transparant te maken, worden alle aspecten
    van de patiŽnt bij de diagnose en de behandeling betrokken.

    Wat kan de Mesoloog ?

    De Mesoloog heeft een opleiding gevolgd in :

 •     Reguliere geneeskunde (anatomie,fysiologie en pathologie)

 •     Traditionele Chinese geneeskunde en Ayur Veda (filosofie,diagnostiek en
      voedingsleer).

 •     Homeopathie, kruidenleer en orthomoleculaire geneeskunde (vitaminen en
      mineralen).

 •     Electro Fysiologische Diagnostiek (diagnose meting).

 •     Filosofie en Psychologie.

    De Academie voor Mesologie is een vijfjarige deeltijd opleiding op HBO+
    niveau.

    Mesologie is een beschermd beroep en de Mesoloog dient volgens richtlijnen
    praktijk uit te oefenen en zich regelmatig bij te scholen.

    De Electro Fysiologische Diagnostiek (EFD) meet bepaalde punten in de huid.
    Elk punt staat in directe relatie met een orgaan of een orgaandeel.

    Bij functiestoornissen in een bepaald orgaan zal de weerstand van het 
    bijbehorende punt afwijken van de normaalwaarde. Zo is het mogelijk de
    oorzaak van de klacht op te sporen, de meting van de EFD kan vergeleken
    worden met de meting van een ECG of EEG, de EFD geeft echter een
    totaaloverzicht van het menselijk functioneren.

    Wat is de Werkwijze van de Mesoloog ?

    Na het maken van een afspraak krijgt U een vragenlijst via e-mail toegstuurd waarin
    gevraagd wordt naar Uw klachten, medische voorgeschiedenis, algemene
    symptomen etc.

    Deze vragenlijst die U enige tijd voor Uw afspraak toegestuurd heeft gekregen neemt u ingevuld
    mee naar uw eerste afspraak, daar zal deze uitgebreid met u worden doorgesproken.

 
    Dan volgt het onderzoek, dit kan bestaan uit :

 •     Lichamelijk onderzoek (zoals gewrichten, huid, buikorganen etc. )

 •         Pols en tongdiagnostiek volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde en Ayur Veda.

 •     Electro Fysiologische Diagnostiek, er worden ca. 100-120 punten gemeten dit voelt U nauwelijks (zonder naalden).Deze punten bevinden zich voornamelijk op handen en voeten.

    Aan de hand van de resultaten van het onderzoek wordt de medicijnkeuze
    bepaald. Deze keuze wordt gecontroleerd door de Electro fysiologische
    Diagnostiek.

    De resultaten van het onderzoek worden met U doorgesproken en vervolgens
    wordt een therapieplan opgesteld. In het advies wordt aangegeven welke
    middelen dienen te worden gebruikt (homeopathisch, orthomoleculair, kruiden
    etc.) en/of welke voedingsadviezen dienen te worden gevolgd.

    Zo nodig kan worden verwezen naar een reguliere arts, osteopaat,
    psychotherapeut, e.a.

    Na 4 tot 8 weken vindt een controle onderzoek plaats.

    Een Mesoloog behandelt vooral chronische klachten. Voor acute klachten is de
    Mesoloog in het algemeen niet bevoegd en is de praktijk niet ingericht.

    Afspraak

    Voor het maken van een afspraak is geen verwijzing van een huisarts
    noodzakelijk. Wij adviseren U echter wel de huisarts of de behandelend
    specialist op de hoogte te stellen.

    Wij streven naar een goede samenwerking met artsen en specialisten en/of
    andere disciplines in de gezondheidszorg.

    Kosten

    Een eerste consult kost  Ä95,00 inclusief 21% BTW en duurt 5 kwartier tot anderhalf uur,
    een vervolg consult kost Ä85,00 inclusief BTW en duurt 5 kwartier.

    Sommige ziektekosten verzekeraars en ziekenfondsen vergoeden het consult
    geheel of gedeeltelijk.

    Registratie en Vereniging

    Uw gediplomeerde Mesoloog staat geregistreerd bij de Registratieraad voor
    Mesologen en is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Voor Mesologie
    (NVVM).

    Deze vereniging regelt ondermeer het tuchtrecht, de klachtenprocedure en de 
    beroepsethiek.

    De Mesoloog houdt zich aan de gedragscode van de beroepsgroep.